Hopp til innholdet

Testing av organiske syrer

  Løsninger på stabilitetsspørsmålet ved testing av organiske syrer i urinen

  Skrevet av Mark Newman, MS, Senior Chemist

  I lang tid har analysering av organiske syrer i urinen blitt utført på nyfydte i den hensikt å avdekke evt. medfødte stoffskifte feil. Fra et funksjonelt medisinsk perspektiv, er analysering av organiske syrer anerkjent som en essensiell test for å stadfeste den metabolske helsetilstanden hos store deler av befolkningen. Testing av organiske syrer gir en mengde informasjon om ernæringsstatus hos komplekse pasienter, bl.a.:

  • Energiproduksjonsstatus i mitokondriene
  • Vitamin / mineral insuffisiens
  • Status på cellulær avgiftning
  • Nevrotransmitter metabolism
  • Bakteriell mage/tarm dysbiose

  Ved å bruke gasskromatografi sammen med masse spektrometer (GC-MS) kan denne enkle urin testen tillate målinger av en rekke organiske syrer; bi-produkter av den metabolske syklus på cellenivå. Derfor kan denne analysen være et veldig kostnadseffektivt verktøy som gir overblikk over mesteparten av pasientens cellulære helse. Dessverre er det noen få store utfordringer rundt denne analysen, hvor noen av dem kan medføre at man må gå på kompromiss med testresultatene. Dette blir diskutert i den følgende tekst.

  Prøvemateriale “Flytende vs. Tørket“ En sammenlikning av metoder

  US BioTek har utviklet en innovativ innsamlingsteknikk av urinprøver, som er fullt på høyde, og bevarer prøvestabiliteten sammenliknet med vanlige flytende prøver.

  En kritisk vurdering av US BioTek™s Dip’N Dry innsamlings strips ble utført av US BioTek. Ved å sammenlikne analytt verdier fra ny innsamlet urin med en urinprøve der det ble brukt US BioTek™s Dip’N Dry metode, ble det registrert utrolige likheter, som det vises på diagrammet under.

  Analysering av organiske syrer med GC-MS gir et pålitelig resultat, som kan reproduseres og ermeget presist. Men problemet ligger i prøvematerialets stabilitet før det analyseres. Noen laboratorier bruker konserveringsmidler (vanligvis Thymol eller Ascorbinsyre) for å sikre analyttenes stabilitet i urinprøven. Dessverre har disse konserveringsmidlene bare en oppgave, nemlig å eliminere ødeleggende effekter av bakteriell vekst. Dette er et veldig kritisk tema, siden noen av de organiske syrene, som hippuric acid, kan ødelegges ved å fjerne bakterieveksten. Derimot vil konserveringsstoffer ikke på noen måte redusere ustabiliteten i forhold til kjemisk nedbrytning, noe som skjer uavhengig av bakteriell påvirkning.

  Ustabilitet på… pyruvat og alfa-keto syre

  Betydelig degradering av disse ustabile organiske syrene ses typisk i analyser med flytende urin. Kjemisk nedbrytning i flytende urinprøver kan være varierende, uforutsigbar og dramatisk.

  US BioTek™s interne splitt-test studier har avdekket betydelig kjemisk ustabilitet hos disse organiske syrene. Når delte, flytende urinprøver ble sendt til to ledende konkurrenter, ble det oppdaget alarmerende resultater. To-2 urinprøver hadde for høye verdier av pyruvat og tre-3 alfa-keto syre: alfa-ketoisovalerat, alfa-ketoisocaproat, og alfa-keto-betamethylvalerat. Resultatene som ble hentet fra disse prøvene viste en degenerering på over 70 % for alfa-ketoisocaproat og total degenerasjon for alfa-ketoisovalerat i begge prøvene! Mens interne målinger bekreftet forhøyningen av analyttene, klarte ikke de to ledende laboratoriene, som brukte flytende urin, å fange opp disse forhøyningene på grunn av degenerasjon av prøvene før analysen. Pyruvat og alfa-keto-betamethylvalerat viste seg like ustabile.

  Ustabilitet på… succinat

  Det er bare ca. 5 % av succinat i urin som er “fri. Det meste av succinat i urinen er i form av glucuronid konjugat. Succinat-glucuronid bindingen brytes lett, og kan gi en falsk økning av verdiene.

  I likhet med pyruvat og alfa-ketosyre, er succinat nivåene ustabile umiddelbart etter at urinprøven er samlet. Hvis urinprøven oppbevares i romtemperatur over en periode, eller settes i kjøleskap lenger enn noen timer, vil succinat verdiene øke signifikant.
  US BioTek™s forskning har vist hvorfor.
  Bare ca. 5 % av succinat eksisterer i urinen i sin frie form (målet for analyser av organiske syrer). En reserve av succinat-glucuronid konjugat er også tilstede i urinen. Dessverre er succinat-glucuronid bindingen veldig sårbar, og kan derfor resultere i en falsk forhøyning av succinat verdiene i test rapporten. Den eneste måten å unngå at denne bindingen brytes i flytende urin, er å fryse urinprøven (og holde den frossen frem til analysering). Ironisk nok, vil fryse/tine prosessen bidra til problemet ved å øke mengden fri succinat i urinen med hele 20-40%.

  Det kommer klart frem at flytende urinprøver har signifikant kjemisk ustabilitetstematikk i forhold til testresultater, og gir i beste fall et noe suspekt svar med henblikk på klinisk bruk.

   Løsningen “ US BioTek’s Dip’N Dry”

  US BioTek’s Dip’N Dry innsamlingsstrips tilbyr presise og reproduserbare resultater. Organiske syrer er stabile i flere uker i det de er tørket og låst inne i Dip’N Dry innsamlingsstripsene. Succinat verdiene forblir stabile, og blir falskt forhøyede.De organiske syrene tapes ikke gjennom fordampning eller bakteriell degenerering.

  Ved en typisk urinprøvetakning, samler pasienten den første morgenurinen, og prøven blir enten frosset umiddelbart, eller sendt direkte til det utvalgte laboratorie. I løpet av timer etter prøveinnsamling, kan konsentrasjonen av viktige syrer forandres p.g.a. kjemisk ustabilitet og nedbrytning. Hvis det var mulig å ta et “øyeblikksbilde” av den ferske prøven, ville resultatet være mye mer troverdig. Heldigvis, finnes det nå en måte å gjøre akkurat det! US BioTek’s revolusjonerende urin innsamlingsstrips, Dip’N Dry, er hurtige og enkle å bruke. Disse absorberende stripsene dyppes i urinen, lufttørkes, og sendes med posten i spesial designede poser for å sikre prøvens holdbarhet.

  For at analyttene i urinprøven skal brytes ned, kreves det at væske er tilstede. Ved å eliminere dette medium gjennom dehydrering, kan analyttene holde seg utrolig stabile i flere uker uten at de brytes ned. Bruken av urin innsamlingsstrips er en suksess, og er veldokumentert forskjellige forskergrupper. US BioTek’s forskning har vist en stabilitet og reproduserbarhet som er mye bedre enn den fra flytende urin. Disse stripsene sikrer analyttenes stabilitet i over to-2 uker på ALLE de organiske syrene representert i US BioTek Urinary Metabolic Profile (Metabolsk stoffskifte profil). Bakteriell effekt og kjemisk ustabilitet er eliminert ved helt å tørke urinprøven på US BioTek’s innovative innsamlingsstrips. Dette tillater en rask, enkel og presis test.

  Fordelene er klare:

  • Høyere stabilitet på analyttene ved bruk av Dip’N Dry innsamlingsstrips.
  • Enkel prosess og forsendelse via standard konvolutt.
  • Ingen frysing av prøven eller ekspress frakt er nødvendig.
  • En enkel, kostnadseffektiv og klinisk nyttig test!
  Translate »