Våre Helse Tester

Bli kjent med din egen helse

Icon

Viktig å vite

​Våre tester erstatter ikke undersøkelser hos lege, men kan derimot være gode kompletterende undersøkelser. Forsikre deg om at det ikke ligger en alvorlig tilstand bakenfor dine plager, som krever medisinsk behandling.

Matintoleranse tester

Hvorfor teste matintoleranse? Matintoleranse er et økende problem i den vestlige verden, på grunn av vårt levesett og den kosten vi spiser. Konserveringsstoffer og andre kunstige tilsetninger i maten vår lager ubalanse i bakteriefloraen i tarmen. Dette forårsaker at immunforsvaret lokalt og systemisk begynner [...]

Cellestoffskifte og miljøgift

Hvorfor Cellestoffskifte- og miljøgifttest? Dette er en urintest som måler metabolitter (rester etter miljøgifter) og organiske syrer. Dersom kroppen din har en redusert evne til å fjerne giftstoffer vil du lettere kunne påvirkes negativt helsemessig, enn en som har en velfungerende avgiftnings funksjon. Hvilken [...]