Cellestoffskifte og miljøgift test

(UMP/EPP) Dette er en urintest som måler metabolitter (rester etter miljøgifter) og organiske syrer

Hvorfor Cellestoffskifte- og miljøgifttest?

Dette er en urintest som måler metabolitter (rester etter miljøgifter) og organiske syrer. Dersom kroppen din har en redusert evne til å fjerne giftstoffer vil du lettere kunne påvirkes negativt helsemessig, enn en som har en velfungerende avgiftnings funksjon.

Hvilken informasjon kan man få ut av denne testen?

Vårt samfunn i dag, verden over, er dessverre i en sånn forfatning at ingen lenger er fri for giftstoffer i kroppen. Selv i alle testede viltlevende dyrearter er det påvist fra rundt 30 forskjellige miljøgifter eller mer (i navlestrengsblod hos mennesker – flere hundre!). Så dagens status tilsier at skal vi holde oss friske, er vi nødt til å hjelpe kroppen med avgiftning, samt redusere giftbelastningen i den grad det er mulig.

Denne testen måler typisk hvordan kroppen fungerer inni cellene, og er en viktig test innen funksjonsmedisin.

Vi er så vant til alle eksponerings kildene vi har for giftstoffer at vi slett ikke tenker over at det kan påvirke helsen vår. Alt fra vaskemidler, tapet, lim, avgasser fra motordrevne kjøretøy, teflon produkter, vanlig kosmetikk og hudpleie, parfyme og mye mye mer, kan hope seg opp i kroppen og gi problemer. Faktorer som spiller en viktig rolle er: 1 – Hvor god er din kropps evne til å kvitte seg med giftstoffer? 2 – Hvor stor er eksponeringen (mengen du får i deg)? 3 – Hvordan påvirker coctail effekten (samlet påvirkning av alle giftstoffer vi får i oss) kroppen din?

Ved å få informasjon om hvor kroppen faktisk mangler ulike næringsstoffer, vil man mer spesifikt kunne iverksette tiltak for å korrigere ubalansene.

Hvem kan ha nytte av denne testen?

Dagens samfunn er det ingen av oss som kan unngå å bli eksponert for flere miljøgifter og tilsetningsstoffer i mat. Dette er en urintest som måler metabolitter (rester etter miljøgifter) og organiske syrer (restprodukter etter biokjemiske prosesser i kroppen). Mange av oss kan ha problemer, selv om vi lever relativt sunt, med å skille ut opphopede giftstoffer. Disse stoffene kan lagres mange steder i kroppen, både i fettvev, nervevev, benvev og i indre organer. Det er svært viktig å transportere disse ut av kroppen på forsvarlig vis. Hvorfor har mange av oss problemer med dette? Mye kan finnes i vårt gen uttrykk, men kan heldigvis avhjelpes ved økt bruk av spesifikke næringsstoffer og urter. Denne testen er et godt verktøy for å hjelpe deg å oppnå en bedre helseprofil. Vår ekspert på denne testen har veiledet og gjennomgått et par tusen tester i løpet at de siste årene.

Mange behandlere har tatt spesial utdannelse innen bruk av denne testen. Når du tar kontakt med oss vil vi henvise deg til den nærmeste behandleren der du bor. Der hvor det ikke finnes noen behandler i rimelig avstand til ditt nærområde, kan prøven sendes direkte til oss.

Hvis du finner dette interessant og har lyst til å ta en test, er det ekstremt viktig at du leser og følger instruksjonen som følger med i test-kittet nøye! Hvis du slurver kan svarene bli misvisende og lite verdt.

Når man velger denne testen er det viktig å være forberedt på at man for å korrigere de ubalanser som blir avdekket, er nødt til å ta en viss mengde kost tilskudd.

Hvordan ta prøven?

Testen er enkel og skal utføres hjemme hos deg selv. Du får med det du skal bruke, fra din behandler

Dette gjør at man ikke trenger å fryse eller sette urinprøven i kjøleskap, samtidig som de organiske syrene som skal måles holder seg stabile til de når laboratoriet.

Last ned rapport

Last ned brosjyre (trykk på bildet)