Hopp til innholdet

Testing av matsensitivitet og cøliaki

  Skrevet av Shalima Gordon, N.D.

  Hva har bursdagskake, vaniljekjeks, pasta og hamburgerbrød til felles? Hvetemel. For omkring 2.2 millioner amerikanere, er hvetemel og andre glutenholdige matvarer fra rug og bygg, en alvorlig trussel mot helsen for de som har cøliaki. Hveteproteiner går under samlenavnet gluten, og gluten er en blanding av enkeltproteiner klassifisert som prolaminer og gluteliner. Prolaminet gliadin, ser ut til å være den mest skadelige  komponenten for cølikakiere. Andre prolaminer som; secalin, hordein og avenin fra respektive rug, bygg og havre utgjør også en trussel, i varierende grad.

  Andre navn på denne tilstanden, inkludert uforklarlig fett diaré, gluten intoleranse, eller gluten sensitiv enteropati (GSE), faller inn under den store kategorien mat sensitiv enteropati. Et alarmerende faktum er at mange av de som har sykdommen, ikke engang vet det selv. År med sykdom, uforklarlig vekttap, hodepine, tretthet, magesmerter, gulping, diaré og en rekke andre helseproblemer kan bli feildiagnostisert grunnet mangel på riktig oppfølging og testing av pasienten. Cøliaki kan ses på som en non-IgE immunrelatert mat allergi. Det er en kompleks sykdomsprosess, som assosieres med flere autoimmune reaksjoner, og karsinomer i mage-tarm kanalen. En hypersensitiv immunreaksjon ligger bak denne tilstanden, og omfatter både cellulære og humorale immunresponser, med T og B lymfocytter i tynntarmen, og følgende antistoffproduksjon; antigliadin (IgA, gG), slimhinneantistoffer (IgA, IgG) og IgA antistoffer – antitransglutaminase.

  Det er mange faktorer som bidrar til sykdomsutvikling. Hos over 95 % av de som er rammet, er det reduksjon i mengden av antigener mot gliadin. Dette er linket opp mot et DQ2 gen som koder MHC II molekyler som igjen er ansvarlig for å presentere gliadin for T cellene i slimhinnene i tarmveggen. Genetikk til side, helseeksperter er enige om at antall rammede er bekymringsverdig, og økende.

  Hvorfor?

  Virusinfeksjoner (adenovirus type 12), bakterielle infeksjoner, reseptbelagte legemidler, sterkt foredlet mat, og en rekke andre påvirkninger og irritanter i mage-tarm slimhinnen, kan redusere oral toleranse overfor korn, og føre til inflammasjonsskader. I tillegg er den hveten vi får i dag veldig forskjellig i sammensetning, sammenlignet med sine forfedre. Hveten i dag inneholder mer gluten grunnet mange år med selektiv dyrking. Denne glutentette hveten gir muligheter til mer luftige bakevarer, men samtidig blir vi eksponert for dette proteinet hyppigere enn noen gang.

  Kronisk eksponering overfor gluten tette matvarer, vil føre til spesifikk antistoffproduksjon hos følsomme individer, hvilket med tiden vil øke i konsentrasjon grunnet jevnlige ”overdoser” i kosten. Som standard diagnostisering av cøliaki er biopsi av tynntarmen, som viser unormale tilstander. Klinisk remisjon etter glutenfri diett påvist gjennom en påfølgende biopsi. Men, serumsprøver kan tilføre betydelig tyngde i diagnostiseringen av cøliaki, og kan gjøre biopsiundersøkelser overflødige. En undersøkelse ved mistanke om cøliaki, kan inkludere en mat-antistoffanalyse rapport som viser følsomhet overfor flere glutenholdige kornsorter i tillegg til økt IgG mot gliadin. Oppfølgingsprøver kan inkludere antiendomysiale antistoffer (EMA) og/eller vevs antistoff transglutaminase, i tillegg til total serum IgA.

  Et unikt emne i US BioTek’s mat allergi/intoleranse analyse, er rapporteringen på IgA og IgG spesifikk gliadin. Gjennom US BioTek’s velassorterte tester med ELISA metoden, testes IgA og IgG spesifikke antistoffer mot gluten og gliadin rutinemessig som en del av Standard- og Vegetar panelet. ELISA IgA og IgG antigliadin, kan brukes som en sensitivitets test før tynntarms biopsier, hos pasienter med mistanke om cøliaki. Når sykdommen er klart definert, kan ELISA IgA og IgG antigliadin brukes som oppfølging for å kontrollere virkningen av dietterapien.

  Tilbakegang av målte IgA og IgG antistoffer mot gliadin, på mat intoleranse rapporten, er demonstrert gjennom en glutenfri diett. I tillegg til vår IgG og IgE mat spesifikke serums analyser, tilbyr US BioTek matintoleranse test som analyserer kun IgA og IgG spesifikke antistoffer mot inhalanter.

  Matintoleransetesten

  Personlig diett analyse er lettvint, raskt og nøyaktig, med en presisjon som er fullt på høyde med serums prøver. Alt som trengs er et stikk i fingeren for å ta blodprøven. En auto lansett brukes i denne prosedyren, og blodprøven avlegges på våre DBS kort. Deretter skal kortene lufttørke i 3 timer, og sendes til laboratoriet. Dette gjennomføres på legens/behandlerens kontor.

  Translate »