Blodprøve mot mat og/eller inhalanter, testet på 1 antistoff

Fra kr0

Matintoleranse
serum/kapillær
Inhalanter
Matintoleranse igE
Serum IgE + total IgE

Kari Helena Skogseid

*